Slováci vyprodukujú 36 ton komunálneho odpadu na 1 km²

Slováci vyprodukujú 36 ton komunálneho odpadu na 1 km²

Prednedávnom som sa dočítal, že mladý Francúz menom Landry Routhiau sa v rámci svojho projektu Cesta pre planétu rozhodol putovať po európskych krajinách a čistiť ich od smetí. Na každom mieste, na ktorom sa zastaví, vytiahne smetné vrece a začne zberať odpad zo zeme. Na cestách je už od júna minulého roka a momentálne sa nachádza asi v polovici svojej plánovanej trasy. Doteraz na starej dodávke precestoval Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Litvu, Poľsko a naposledy naše Slovensko. Z toho všetkého čo už videl, zažil resp. pozbieral tvrdí, že Slovensko je podľa neho najviac znečistená krajina. V tesnom závese za nami je náš severný sused Poľsko. (link)

Nakoľko som osobne všetky tieto krajiny neprecestoval a asi ani v najbližšej dobe neprecestujem, ostáva mi iba veriť, že Landry hovorí pravdu. V jeho tvrdení ma však trochu utvrdzuje aj to, že odpad na Slovensku už dlhú dobu zbieram a situácia u nás určite nie je priaznivá. Prečo sme na tom ale tak zle ako tvrdí Landry? Skúsil som sa na to pozrieť aj cez čísla, k dispozícii som mal tri premenné ku každej krajine, ktorú tento Francúz doteraz navštívil. Prvou bol počet obyvateľov, ďalej rozloha krajiny a množstvo ročného komunálneho odpadu na obyvateľa. Komunálneho preto, lebo celkové odpadové štatistiky mi nie sú známe a Landry aj tak hovorí o odpade akým sú plastové fľaše, obaly, plechovky, ohorky a podobne, teda odpad vyprodukovaný a zahodený jednotlivcami resp. domácnosťami.

odpad-jpg

Spomedzi vybraných krajín možno pre údajne najšpinavšie Slovensko za pozitívne považovať, že spolu s Poľskom vyprodukujeme najmenej odpadu na jedného obyvateľa. Dôvodom určite nie je snaha Slovákov produkovať čo najmenej odpadu, ale skôr sociálne a ekonomické rozdiely medzi vybranými krajinami. Vo všeobecnosti platí, že čím je krajina vyspelejšia, tým ma obyvateľ vyššiu spotrebu a tak produkuje aj viac odpadu.

Nakoľko znečistené územie sa dá najlepšie merať plošnými jednotkami, vytvoril som si nový ukazovateľ a to Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v kg/km². Zatiaľ čo naši obyvatelia produkujú relatívne málo odpadu na hlavu, v jeho množstve na štvorcový kilometer naopak stúpame v rebríčku krajín precestovaných mladým Francúzom veľmi vysoko. Koncentrácia komunálneho odpadu je tak na Slovensku aj napriek nízkej produkcii na občana pomerne vysoká. Ak sa Landry navyše nemýli, Slováci na jednom kilometri štvorcovom zeme nechávajú z vyprodukovaných 36 ton viac odpadu ako napr. Nemci z ich 143 ton. No a tento ukazovateľ už tak veľa o ekonomickej vyspelosti krajiny až tak nehovorí, ale skôr o tej mentálnej!